ఈ రోజు WORKING DAY మాకు

YESTERDAY కూడా WORK కి అటెండ్ అయ్యాను
GOVERNMENT HOLIDAY కాదు కదా
WORKING కావటం వల్ల WORK కి అటెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది
WORK చేయడం కోసం ఆఫీస్ వెళ్ళాను కానీ DELIVERY చేయాల్సిన కొరియర్ పర్సల్  సంబంధించిన లోడ్ అనేది రావటం LATE అయ్యింది లోడ్ వచ్చిన తర్వాత 
నేను ఆఫీస్ కి దగ్గర ఉన్నా డెలివరీ అడ్రస్లకు  కొరియర్ డెలివరీ చేసి ఇంటికి వచ్చేసాను
ఆఫీస్ లో లోడ్ కోసం WAIT చేస్తూ నేను మా కూలీక్స్ తో దిగిన ఫొటోస్

మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం లో ఫ్రెండ్స్ తో FAST FOOD CENTER లో 
రోటి తింటూ ముచ్చటిస్తూ సరదాగా NEW YEAR FIRST DAY ని ENJOY చేశాను Comments

Popular posts from this blog

DTDC COURIER OFFICE VIDYA NAGAR SURYAPET ADDRESS TELANGANA

700/- రూపాయిలతో నేను ఆయుష్ మార్ట్ PLAN లో JOIN అయ్యాను. నా ప్రయాణం ఎక్కడి వరుకు వెళ్తుందో చూడాలి

మరో దృశ్యం మూవీ ఇప్పుడు YOUTUBE లో UPLOAD అయ్యింది