ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత నాకు షఫీ గారికి సెల్యూట్ చేయాలి అనిపించింది


ఈ వీడియో కి కూడా టైటిల్
కరెక్ట్ గా పెట్టారు అన్పించింది

Comments

Popular posts from this blog

DTDC COURIER OFFICE VIDYA NAGAR SURYAPET ADDRESS TELANGANA

700/- రూపాయిలతో నేను ఆయుష్ మార్ట్ PLAN లో JOIN అయ్యాను. నా ప్రయాణం ఎక్కడి వరుకు వెళ్తుందో చూడాలి

మరో దృశ్యం మూవీ ఇప్పుడు YOUTUBE లో UPLOAD అయ్యింది