సూర్యాపేట లో శుక్రవారం రోజున WATER PROBLEM ఉంటుందిTHIS NEWS COLLECTED FROM LOCAL APP 
FOR INFORMATIONS LIKE THIS 
THEN INSTALL LOCAL APP IN YOUR MOBILE 
THIS APP GIVE'S YOU PROPER INFORMATION 
TIME TO TIME  

FROM 
BLOG ADMIN 
IMRAN SRPT 

Comments

Popular posts from this blog

DTDC COURIER OFFICE VIDYA NAGAR SURYAPET ADDRESS TELANGANA

700/- రూపాయిలతో నేను ఆయుష్ మార్ట్ PLAN లో JOIN అయ్యాను. నా ప్రయాణం ఎక్కడి వరుకు వెళ్తుందో చూడాలి

మరో దృశ్యం మూవీ ఇప్పుడు YOUTUBE లో UPLOAD అయ్యింది