గుడి లోపల తాబేలు ప్రవేశం

కూర్మ మూర్తి ప్రవేశం 
ఎంతో దివ్య మైన సంకేతం అన్న 
ఆలయ పూజారి 

Comments

Popular posts from this blog

DTDC COURIER OFFICE VIDYA NAGAR SURYAPET ADDRESS TELANGANA

700/- రూపాయిలతో నేను ఆయుష్ మార్ట్ PLAN లో JOIN అయ్యాను. నా ప్రయాణం ఎక్కడి వరుకు వెళ్తుందో చూడాలి

మరో దృశ్యం మూవీ ఇప్పుడు YOUTUBE లో UPLOAD అయ్యింది